Łódź Bajkowa

Łódzkie pomniki postaci z wyprodukowanych w
studio filmowym SE-MA-FOR bajek.